KARTA PODARUNKOWA CityDiet

Pan/Pani cofnąć którąkolwiek z powyższych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest CityDiet. Ma Pani/Pan prawo do prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się TUTAJ.*Pole wymagane